Personalen

Personalgruppen är erfaren, välutbildad och stabil. Solkatten är stolt över att vara en av de förskolor med flest montessoriutbildade lärare i Sollentuna kommun.

 

Marina Wahlund, Förskolechef, Rektor, Leg förskollärare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 1997 – Stora avdelningen

Jessica Genlott, Barnskötare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 2012 – Stora avdelningen

Carola Biberg, Barnskötare och Montessoriutbildad småbarnspedagog, arbetat på Solkatten sedan 2003 – Lilla avdelningen

Linda Åbjörk, Leg förskollärare, arbetat på Solkatten sedan 2017 – Lilla avdelningen

Linda Halfvards, Barnskötare, arbetat på Solkatten sedan 2011 – Lilla avdelningen

Sofie Aldén, danspedagog, arbetat på Solkatten sedan 2013 – Stora och lilla avdelningen

Emilia Pettersson, kock, arbetat på Solkatten sedan 2008 – 75% i köket och 25% i barngrupp på stora och lilla avdelningen

Ann-Sofie Samuelsson, Leg förskollärare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 2017 – Stora avdelningen