Föräldrakooperativ

Solkatten drivs som en ekonomisk förening i vilken föräldrarna är delägare och personalen ansvarar för den dagliga verksamheten och pedagogiken. Som förälder erbjuds du en unik möjlighet att delta i verksamheten och du får en fantastisk möjlighet till inblick i ditt barns vardag. Varje familj deltar löpande i någon av arbetsgrupperna och man turas om med perioder av aktivt styrelsearbete.

Vi har en engagerad föräldragrupp, vilket är en förutsättning för att driva ett föräldrakooperativ. Föräldrarnas insatser är mycket betydelsefulla. Det engagemang och arbete som föräldrarna bidrar med ger goda förutsättningar för hög personaltäthet, en egen kock och kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Detta bidrar till en verksamhet av väldigt hög kvalitet och därför är Solkatten Sollentunas bästa förskola!