Föräldrakooperativ

Solkatten drivs som en ekonomisk förening i vilken föräldrarna är delägare och personalen ansvarar för den dagliga verksamheten och pedagogiken.  Som förälder deltar du aktivt i verksamheten och får en naturlig möjlighet till inblick i ditt barns vardag. Varje familj deltar löpande i någon av arbetsgrupperna, och man turas om med perioder av aktivt styrelsearbete. Föräldrarna hjälps också åt med städning av förskolan ungefär en gång per månad. Ibland kan du också behöva hjälpa till vid personals frånvaro.

En stark och engagerad föräldragrupp är en förutsättning för att driva ett föräldrakooperativ. Föräldrarnas insatser är mycket betydelsefulla. Allt engagemang och arbete som föräldrarna bidrar med på Solkatten ger goda förutsättningar för hög personaltäthet, egen kock och kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, vilket bidrar till en verksamhet av väldigt hög kvalitet.