Personalen

Personalgruppen är erfaren, välutbildad och stabil. Vi på Solkatten är stolta över att vara en
av de förskolor med flest montessoriutbildade lärare i Sollentuna kommun.

Marina Wahlund, Rektor, Leg förskollärare och Montessorilärare, arbetat på
Solkatten sedan 1997. Arbetar i barngrupp del av tjänst på Tellus och Jupiter.
Jessica Genlott, Barnskötare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 2012 –
Tellus och Jupiter
Carola Biberg, Barnskötare och Montessoriutbildad småbarnspedagog, arbetat på
Solkatten sedan 2003 – Luna
Linda Åbjörk, Leg förskollärare, arbetat på Solkatten sedan 2017 – Luna
Lena Berglund, Barnskötare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 2019 –
Tellus och Jupiter.
Emilia Pettersson, Kock, arbetat på Solkatten sedan 2008 – 75% i köket och 25% i
barngrupp på alla avdelningarna.
Ann-Sofie Samuelsson, Leg förskollärare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten
sedan 2017 – Tellus och Jupiter.
Sara Holm, Barnskötare och Montessorilärare, arbetat på Solkatten sedan 2021 – Luna